Model Thuiswerkprotocol

Download: een praktisch kader voor iedere werkgever

Medio maart van dit jaar kwam het kabinet met het dringende advies aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken

Het op grote schaal thuiswerken noopt tot het stellen van regels. Immers heeft een werkgever de verplichting om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek en zal hij daarmee dus ook achter de voordeur zijn invloed moeten kunnen uitoefenen. 

De regels en eisen kunnen worden opgenomen in een protocol. Behalve de basisregels voor het thuiswerken, kunnen in een protocol ook de (gedrags)regels ten aanzien van het thuiswerken worden opgenomen, zoals de regels bij video-vergaderen, de werktijden, de omgang met bedrijfsmiddelen en bedrijfsgegevens, et cetera.

Afbeelding Thuiswerkprotocol

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Met ons model thuiswerkprotocol bieden we een praktisch kader op basis waarvan iedere werkgever tot een voor zijn organisatie passende en hanteerbare set van afspraken kan komen.

Thuiswerkprotocol

Whitepaper downloaden?
Laat hieronder je gegevens achter.

Download de whitepaper